common borders

Bemutatkozunk

bem_agnesDarabos Ágnes vagyok, az Európai Föderalista Párt társelnöke. A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatójaként szereztem nemzetközi kapcsolatok szakértői mesterdiplomát 2013-ban. Egyetemi tanulmányaim folyamán a szívemhez legközelebb álló terület az európai identitás és az Európai Unió tagállamai közötti kultúraközi párbeszéd volt. Hiszek az európai gondolatban, pont annyira vagyok büszke európai, mint büszke magyar. Meggyőződésem, hogy valódi egységes Európa csakis egy olyan alulról szerveződő fejlődési útvonalon jöhet létre, ahol a polgárok hallathatják hangjukat, valamint kulcsszerephez jutnak a civil szervezetek. Az EU legitimitásának javítását az EU-ba vetett bizalom erősítésén keresztül képzelem el, melynek alapköve a polgárok minél nagyobb fokú bekapcsolása a döntéshozatali mechanizmusokba. E meggyőződésemtől vezérelve vettem részt az EU első polgári kezdeményezése, a Fraternité 2020 (Help Erasmus) szervezésében. Úgy gondolom, hogy a világ vezetői között Európa kiemelt szerepet érdemel, az európai érdek hatékony érvényesítését pedig egy szupranacionális rendszerben képzelem el. A cél egy olyan erős, egységes, föderális Európa, amelyet erősségei és értékei hozzásegítenek ahhoz, hogy elfoglalja helyét a világ vezető hatalmai között, minden nemzete javára.

 

bem_aron

- Ki vagy?
Barabás Áron, az Európai Föderalista Párt társelnöke.
- Mi vagy?
Európai. Székely-európai.
- Ez komoly?
Igen.
- Van székely kabátod?
Zsinóros.
- Mivel foglalkozol?
Pályázatot írok. EU-zok.
- Az Európai Unió ország?
Igen.
- Mi a fővárosa?
Brüsszel.
- Ki az Európai Unió miniszterelnöke?
Jelenleg Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.
- Akarod, hogy lájkoljam az Európai Föderalista Párt oldalát?
Csak rajta.
- Miért akarsz politikus lenni?
Ha majd az unokáim megkérdezik, hogy mit tettem azért, hogy a nacionalizmusból visszataláljunk Európába, akkor nem szeretném elsunnyogni a választ.

 

bem_norbertTimmel Norbert vagyok, az Európai Föderalista Párt elnökségi tagja. 1987-ben, Budapesten születtem, a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanultam Kereskedelem és Marketing szakon, valamint Budapesti Corvinus Egyetemen Közgazdálkodás és Közpolitika, és Nemzetközi Tanulmányok szakon. Elkötelezett és aktív támogatója vagyok az európai föderalizmus eszméjének. Úgy gondolom, az Európai Uniónak gazdasági és társadalmi szempontból is égető szüksége van egy teljes szerkezeti átalakulásra, hogy egy polgárokhoz közel álló, együttműködő, tiszta és átlátható parlamentáris demokrácia legyen. Ez az egyetlen módja, hogy globalizálódó világunkban is megóvjuk az európai értékeket, tartós, kiegyensúlyozott és fenntartható jólétet biztosítsunk Európa lakosainak. Ezt a demokratikus átalakulást kívánom elősegíteni az Európai Föderalista Párt elnökségi tagjaként, az európai polgárok segítségével.

 

pg

Perge Gábor vagyok az Európai Föderalista Párt elnökségi tagja. Felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetem jogász szakán kezdtem meg 2011-ben, jelenleg pedig közigazgatás-szervező alapszakon folytatom a tanulmányaimat. Gimnazista korom óta rendszeresen figyelemmel kísérem az európai politikai eseményeket, valamint folyamatosan részt veszek Európai Unióval kapcsolatos tanulmányi versenyeken.

Kétségtelen számomra, hogy napjaink egyre növekvő globális kihívásaiban mi, európaiak csak együtt, közösen tudjuk megállni a helyünket. A fokozódó természeti és társadalmi-közösségi problémák egyre inkább igazolják egy egységes Európa szükségességét. Nekünk, európaiaknak pedig el kell fogadnunk azt a kötelezettségünket, hogy nem csak magunkért, de az egész világért vállalnunk kell a felellőséget. Európainak lenni nem egy egyszerű identitási kérdés, hanem egy kiváltság, amivel az emberiség javát szolgálhatjuk.

Elképesztő, döbbenetes még a gondolat is, hogy mire lehet képes közösen az európai társadalom, ha egy közös, nemzetek feletti államban szerveződne polgársággá építve sokszínű hagyományaira és kulturális értékire. Az Európai Föderalista Párt elnökségi tagjaként ezt kívánom képviselni és ezért tenni. Mi, föderalisták vagyunk az egység a sokszínűségben.